MUPHONUI.COM


Tài Khoản Đang Block: 57

Nhiều Sự Kiện Hấp Dẫn

Chiến Trường Cổ, Chiến Trường Thần Ma, Boss Bang Hội....

MUPHONUI.COM

Đậm Chất Cầy Cuốc-Sặc Mùi PK

MUPHONUI.COM

Nhiều Sự Kiện Event, Hấp Dẫn

1- Sự Kiện Đua Tốp Reset Anphatest (Kết Thúc 10H Ngày 03/12):

Tốp 1: 100K - Nhân Vật : 

Tốp 2: 50K - Nhân Vật: 

Tốp 3~5: 20K - Nhân Vật : 

2-Sự Kiện Đua Tốp Reset 24H Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 04/12):

-Tốp 1:Wing 2 Luck MNL +11

-Tốp 2:Wing 2 Luck MNL +9

-Tốp 3:Wing 2 Luck MNL +0

3-Sự Kiện Đua Tốp Reset 3 Ngày Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 06/12):

-Tốp 1:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +11

-Tốp 2:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +9

-Tốp 3:Sét Cấp 5 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +0

4-Sự Kiện Đua Tốp Reset 5 Ngày Open Beta Chính Thức (Kết Thúc Chốt Tốp 13H Ngày 08/12):

-Tốp 1:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +11

-Tốp 2:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +9

-Tốp 3:VKR1 (3 opt tự chọn) Theo Class Đứng Tốp +0